De NVKL is de Nederlandse Vereniging voor ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling. De installateurs die lid zijn van de NVKL mogen het nvklexclusieve NVKL kwaliteitslabel voeren. Hieronder vindt u de 10 redenen waarom u het beste met een NVKL-installateur zaken kunt doen.

1. NVKL-leden zijn dé specialisten op het gebied van koudetechniek en klimaatbeheersing. De NVKL-installateurs zijn gekwalificeerde bedrijven met gekwalificeerde monteurs. Zij zorgen voor ‘Precies de goede temperatuur.
Overal. Altijd. Gegarandeerd.’

2. Alle installateurs die lid zijn van de NVKL voldoen aan de criteria van de NVKL-erkenning. Deze criteria hebben onder andere betrekking op vakkennis, opleiding, voldoen aan wetgeving, veilig werken en de omgang met u als klant. De NVKL-lidbedrijven onderscheiden zich zo op kwaliteit en professionaliteit. NVKL-leden worden tweejaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke en daartoe erkende certificeringinstelling.

3. Het is wettelijk verplicht dat handelingen met koudemiddelen alleen uitgevoerd mogen worden door (F-gassen)gecertificeerde installatiebedrijven en hun monteurs. Alle NVKL- installatiebedrijven zijn in het bezit van dit certificaat.

4. Een NVKL-erkende installateur weet aan welke (technische en milieu) wetten en eisen uw installatie moet voldoen. Een NVKL-installateur kent de risico’s van het werken met koudemiddelen en beschikt over de juiste vakkennis en technische hulpmiddelen om hier veilig mee om te gaan.

5. NVKL-installateurs voorzien u van vakkundig advies, waarbij zaken als energie efficiency, duurzaamheid en milieueisen een belangrijk onderdeel zijn.

6. Een NVKL-installateur denkt altijd aan uw bedrijfszekerheid en biedt goede nazorg in de vorm van onderhoud en service.

7. De NVKL-installateurs houden hun vakkennis en bedrijfsvoering op een hoog niveau en worden hierin ondersteund door de NVKL.

8. NVKL-installateurs gebruiken de NVKL-leveringsvoorwaarden die voor particulieren verplicht zijn en in overleg met de Consumentenbond zijn opgesteld. Bij zakelijke transacties maken zij vaak gebruik van de zakelijke NVKL-leveringsvoorwaarden.

9. NVKL-installateurs, maar ook de leveranciers en aanverwante bedrijven die lid zijn van de NVKL, hebben zich gecommitteerd aan de NVKL-gedragscode.

10. Kwaliteit en professionaliteit zijn gegarandeerd. Als u een geschil heeft met een NVKL-lid kunt u als particulier of bedrijf terecht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (postbus 90600, 2509 LP Den
Haag, tel. 070–3105310).