Sinds 1 december 2013 is de verplichte EPBD-keuring voor airconditioningsystemen van kracht, als gevolg hiervanmoet u als gebouweigenaar (of eventueel huurder) het airconditioningsysteem van uw gebouw eens in de 5 jaar laten keuren. Deze verplichting geldt voor airconditioningsystemen in gebouwen met een totaal koelvermogen op gebouwniveau van meer dan 12 kW.

Niet alle airconditioningsystemen hoeven in één keer gekeurd te worden; dit hangt af van de klasse en het bouwjaar van de installatie. De airconditioningsystemen van 12-45 kW die tien jaar of ouder zijn, zijn als eerste aan de beurt: deze moeten vóór 31 december 2014 zijn gekeurd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verantwoordelijk voor de handhaving van de verplichte keuringen en zal met steekproeven controleren of de aircoregeling goed wordt nageleefd.

EU verplichting

Met deze verplichte keuring geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD). Deze richtlijn verplicht EU-landen om maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren. Doel: 20% minder CO2-uitstoot en 20% energiebesparing in 2020.

Voordelen: energiekostenbesparing en comfortabeler werken

Voor u als gebouweigenaaren/of huurder levert dit belangrijke voordelen op: kostenbesparing door minder energiegebruik en meer comfort voor de gebruikers van uw gebouw door een optimaal werk-en verblijfsklimaat. Een goed afgesteld airconditioningsysteem bespaart al snel 10 tot 30% op de jaarlijkse energiekosten, de kosten van een keuring zijn daardoor snel terugverdiend. Bovendien heeft u 5% tot 35% minder kans op storingen en kunnen gebruikers van uw gebouw veiliger, gezonder en comfortabeler werken.

U als gebouweigenaar (of eventueel huurder) bent verantwoordelijk voor het latenuitvoeren van de keuring

In eerste instantie is de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk voor het laten keuren van het airconditioningssysteem. Uitzondering is indien in de huurovereenkomst schriftelijk is afgesproken dat de huurder verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van het airconditioningsysteem.

Uiterlijk tijdstip van de eerste keuring

Het tijdstip van de eerste keuring is afhankelijk van de klasse en het tijdstip van in gebruik name van het betreffende airconditioningsysteem. In de volgende tabel is het uiterlijk tijdstip van de eerste keuring aangegeven afhankelijk van de klasse en tijdstip van in gebruik name.

tabel

Eisen aan de uitvoerende deskundige

Om de keuringen uit te laten voeren, dient u als gebouweigenaar (of eventueel huurder) een deskundige(bijv. installateur) in te schakelen die in het bezit is van een diploma EPBD-A Airconditioningsystemen en/of een EPBD-B Airconditioningsystemen. Voor airconditioningsystemen klasse 1 (tussen 12 kW en 45 kW) dient de deskundige in het bezit te zijn van een diploma EPBD-A. Voor airconditioningsystemen klasse 2 en 3 (groter dan 45 kW ) is ook het diploma EPBD-B vereist. In bijlage IV van de wijziging van het REG staat precies aangegeven voor welke handelingen welk diploma is vereist.

De keuring en het resultaat van de keuring

Tijdens de keuring wordt de energieperformance beoordeelt en wordt gekeken of er mogelijkheden zijn voor verbetering. De keuring omvat een beoordeling van het rendement en de capaciteit van het airconditioningsysteem, gelet op de koelbehoefte van het gebouw. De distributie- en afgiftesystemen worden in dit kader ook gerekend tot het airconditioningsysteem. Na de keuring ontvangt de eigenaar of huurder van het gebouw een keuringsverslag met het resultaat van de keuring alsmede aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie.

Ondersteuning bij de uitvoering van de keuring

Om deskundigen en gebouwbeheerders te ondersteunen bij de keuringsverplichting, heeft RVO de Installatie Performance Scan (IPS) ontwikkeld. Dit is een gratis applicatie en bestaat uit een verwarmingsmodule en koelmodule. De koelmodule ondersteunt deskundigen bij het keuren conform de voorgeschreven keuringsmethode en levert een keuringsverslag op dat voldoet aan de wettelijke vereisten.

Handhaving van de regeling

De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet toe op de naleving van de verplichte keuring. ILT kan een last onder dwangsom opleggen aan gebouweigenaren (of eventueel huurders) die niet voldoen aan de keuringsplicht van hun airconditioningsysteem.

Voor meer informatie of een vrijblijvend advies, klik hier.